Staroveké Grécko

Podcast # 461: Sparťanský režim

Sparťania boli bojovníci par excellence, ale ich kultúra bola oveľa zložitejšia. Niektoré z týchto zložitostí rozbaľujem s historikom Paulom Raheom

Podcast # 496: Čo musí Platónova republika povedať o tom, že je človekom

Platónova republika je kľúčovým pojednaním v západnej politickej filozofii a myslení. Naráža na nápady, s ktorými sa vo svojom vlastnom čase stále potýkame.

Podcast # 588: Odvážne velenie Alexandra Veľkého

Alexander Veľký sa stal macedónskym kráľom vo veku 19 rokov. Vo veku 30 rokov ovládol rozsiahlu ríšu. O 2 000 rokov neskôr jeho vplyv pretrvával.